Ny lagstiftning för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli trädde äntligen den nya lagen för estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar.
De stora övergripande förändringarna är:

Kompetenskrav på utförare

  • Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Patientsäkerhet

  • Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen

Information till den enskilde

  • Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.

Betänketid och samtycke

  • Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar.
  • Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Vad innebär det för dig som kund på PH Clinic?

  • PH Clinic (eller någon annan klinik) har inte lov enligt lagen att behandla dig förrän du efter betänketiden gett ditt samtycke till din planerade behandling.
  • Du behöver genomföra en konsultation och invänta betänketiden innan vi får lov att hjälpa dig med en ny typ av behandling. (Innebär att konsultation och /behandling inte kan genomföras samma dag).
  • För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan du komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.