Kärlbehandling

KÄRLBEHANDLING

Behandling (sklerosering) av ytliga blodkärl på benen

Kärlbristningar eller så kallade teleangiektasier, på benen kan bero på flera faktorer, som exempelvis ärftlighet, graviditet eller hormonbehandling. Man kan till viss del förebygga och förhindra att detta tillstånd förvärras genom att använda stödstrumpor då det försvårar nybildning av kärl. Men ibland hinner man inte vara förutseende. och de ytliga blodkärlen är ett faktum. Injektionsbehandling lämpar sig då för dessa tunna ytliga kärl, kärlnystan sk ”spiders” på hela benen.

Hur går behandlingen till?

Din behandlare injicerar läkemedlet Aethoxysclerol in i kärlet med en mycket tunn nål. Detta är ett nästan smärtfritt förfarande som åstadkommer en irritation i den inre blodkärlsväggen, varvid kärlet ”klistras” samman. Om kärlväggarna därefter pressas samman kommer dessa att ”klistras ihop” och efter en tid att helt försvinna. ”Hopklistringsprocessen” efter en sklerosering tar mellan en och tre veckor.

Efterförloppet

 • Det behandlade området på benet blir rött.
 • Viss sveda som kan kvarstå någon timme.
 • Viss klåda kan förekomma
 • Blodkärlens färgton kan öka först för att sedan avta och blekna efter några dagar till en vecka. Denna färgton, blåaktig till gulbrun, beror på att blodet i kärlen efter behandling omvandlas till hemosiderin som sedan långsamt absorberas av kroppen.

Vad ska jag tänka på efter behandlingen?

 • För ett gott resultat är det viktigt att kärlväggarna är sammanpressade hela tiden. Kompressionen sker med hjälp av en stödstrumpa/stödstrumpbyxa av t.ex. 70 denier som du har med dig.  Denna stödstrumpa skall helst sitta på både dag och natt under en vecka. Processen fortskrider vanligtvis under loppet av några veckor upp till några månader.
 • Du kan promenera och vara aktiv, du bör dock för bästa effekt, undvika träning den närmaste veckan.
 • Utsätt inte det behandlade området för direkt solljus under läkningstiden.

Ibland kan det behövas flera behandlingar. Vanligtvis ser man en avsevärd förbättring efter ett par behandlingstillfällen.  För att uppnå bästa resultat, är ett behandlingsintervall på 6 v fördelaktigt. Efter injektionsbehandlingen behöver du inte vara sjukskriven utan kan leva som vanligt och sköta även ett rörligt arbete.

Finns det biverkningar?

 • Man kan vid sällsynta tillfällen se små ytliga blåsor förekomma i behandlingsområdet. Dessa blåsor försvinner dock snabbt av sig själva
 • Vid enstaka tillfällen, färre än 5 %, kan det uppstå en brunaktig pigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmentering beror på att det kvarliggande blodet har färgats in i vävnaden och s.k. hemosiderininlagring eller hemosideros har uppstått. Denna pigmentering försvinner av sig självt och vanligtvis tar processen mellan 6 månader till 1 år i takt med att huden byts ut på normal väg.

Vilka ska ej behandlas?

 • Gravida och ammande
 • Personer med cirkulationsrubbningar
 • Personer som står på behandling med vissa läkemedel
 • Grövre kärl/åderbråck/varicer
 • Om benen svullnar/värker

Boka tid för kärlbehandling

Varje enskild behandling föregås av en inledande konsultation. Vi utformar ett behandlingsprogram efter patientens individuella förutsättningar och önskemål.

Boka tid