Belkyra

BELKYRA

Dubbelhaka – Belkyra

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda sig av olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ.

Belkyra har varit FDA godkänt och går under namnet ”Kybella” i USA sedan 2 år. I oktober 2016 godkände Svenska Läkemedelsverket den Allergan-ägda produkten Belkyra (deoxicholsyra), som sedan kom ut på den svenska marknaden i januari 2017. Belkyra är det första godkända läkemedlet för reducering av fettceller under hakan. Behandlingen förstör fettcellerna under hakan permanent, vilket kan ge en mer markerad hakprofil och uppstramning av huden i området.

Hur går behandlingen till?

Före behandlingen märker man ut behandlingsområdet och använder en speciell prickmall som appliceras på huden för att få en jämn dosering. Själva behandlingen tar bara några minuter och innebär 15-25 små stick.

När man injicerar Belkyra i fettkudden under hakan, spricker fettcellernas membran och det skapas en inflammation i det injicerade området. Kroppens ämnesomsättning tar hand om fettet. Först kan man uppleva en svullnad, men med svullnaden försvinner sedan det överflödiga fettet.

Själva injektionerna är inte smärtsamma, men när läkemedlet sprutas in kan det uppstå en kortvarig brännande känsla. Just bedövning brukar inte ha någon effekt mot just detta, dock brukar lite kyla mot området, upplevas som lindrande.

När ser man resultat?

Man börjar se resultat efter några veckor. Om man vill ha ännu mer effekt kan behandlingen upprepas efter 4-6 veckor.

Hur många behandlingar behövs?

Det är beroende på hur mycket submentalt fett man har under hakan. Men det kan komma att behövas mellan 1-4 behandlingar och studier har visat att 2 behandlingar är vanligast.

Finns det några biverkningar?

Precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva biverkningar av BELKYRA®. Efter behandlingen kan du uppleva biverkningar som smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

  • Tillfällig vävnadsskada (t.ex. ytliga hudsår) kan förekomma om Belkyra injiceras i andra vävnader än underhudsfett. Belkyra får därför endast ges som subkutan injektion (under huden).
  • Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.
  • Alla rapporterade biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

När skall man inte behandla sig med Belkyra?

  • Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
  • Om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Goda argument att välja Belkyra

  • Ingen konvalescens, du kan gå tillbaka till jobbet direkt efter behandling.
  • Permanent effekt.
  • Till skillnad från fettsugning kräver behandling med Belkyra inte någon återhämtningsperiod och du behöver varken sövas eller opereras.
  • Kortvarig svullnad och känselbortfall (jämför med fettsugning där slutgiltigt resultat kan ses först efter minst ett år).

Varmt välkommen till oss på PH Clinic!

Här ser ni resultatet efter endast en behandling med Belkyra, läkemedlet som reducerar dubbelhakor, med ett permanent resultat. Belkyra tar fram en mer accentuerad käklinje hos både män och kvinnor.

Boka tid för Belkyra

Varje enskild behandling föregås av en inledande konsultation. Vi utformar ett behandlingsprogram efter patientens individuella förutsättningar och önskemål.

Boka tid